รับขุดสระสุรินทร์

ขุดสระโคกหนองนาสุรินทร์แบคโฮขุดบ่อน้ำสุรินทร์ขุดสระน้ำสุรินทร์แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสุรินทร์ถมดินสร้างบ้านสุรินทร์ขุดบ่อถมที่สุรินทร์รับถมที่สุรินทร์ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินสุรินทร์
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสุรินทร์ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจสุรินทร์ขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในสุรินทร์สุรินทร์ขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำสุรินทร์ จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินสุรินทร์ หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่สุรินทร์ ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกสุรินทร์ เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรสุรินทร์ขุดบ่อ ถมที่สุรินทร์ ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ สุรินทร์

 ขุดสระเก็บน้ำพนมดงรักขุดสระเก็บน้ำจีกแดก ขุดสระเก็บน้ำตาเมียง ขุดสระเก็บน้ำบักได ขุดสระเก็บน้ำโคกกลาง  ขุดสระเก็บน้ำศรีณรงค์ขุดสระเก็บน้ำณรงค์ ขุดสระเก็บน้ำตรวจ ขุดสระเก็บน้ำศรีสุข ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำแจนแวน   ขุดสระเก็บน้ำเขวาสินรินทร์ขุดสระเก็บน้ำตากูก ขุดสระเก็บน้ำบึง ขุดสระเก็บน้ำบ้านแร่ ขุดสระเก็บน้ำปราสาททอง ขุดสระเก็บน้ำเขวาสินรินทร์   ขุดสระเก็บน้ำโนนนารายณ์ขุดสระเก็บน้ำคำผง ขุดสระเก็บน้ำระเวียง ขุดสระเก็บน้ำหนองหลวง ขุดสระเก็บน้ำหนองเทพ ขุดสระเก็บน้ำโนน  ขุดสระเก็บน้ำกาบเชิงขุดสระเก็บน้ำกาบเชิง ขุดสระเก็บน้ำคูตัน ขุดสระเก็บน้ำด่านขุดสระเก็บน้ำตะเคียน ขุดสระเก็บน้ำแนงมุด ขุดสระเก็บน้ำโคกตะเคียน  ขุดสระเก็บน้ำจอมพระขุดสระเก็บน้ำกระหาด ขุดสระเก็บน้ำจอมพระ ขุดสระเก็บน้ำชุมแสง ขุดสระเก็บน้ำบุแกรง ขุดสระเก็บน้ำบ้านผือ ขุดสระเก็บน้ำลุ่มระวี ขุดสระเก็บน้ำหนองสนิท ขุดสระเก็บน้ำเป็นสุข ขุดสระเก็บน้ำเมืองลีง  ขุดสระเก็บน้ำชุมพลบุรีขุดสระเก็บน้ำกระเบื้อง ขุดสระเก็บน้ำชุมพลบุรี ขุดสระเก็บน้ำนาหนองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำยะวึก ขุดสระเก็บน้ำศรีณรงค์ขุดสระเก็บน้ำ ตำบลสระขุด ขุดสระเก็บน้ำหนองเรือ ขุดสระเก็บน้ำเมืองบัว ขุดสระเก็บน้ำไพรขลา  ขุดสระเก็บน้ำท่าตูมขุดสระเก็บน้ำกระโพ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งกุลา ขุดสระเก็บน้ำท่าตูม ขุดสระเก็บน้ำบะ ขุดสระเก็บน้ำบัวโคก ขุดสระเก็บน้ำพรมเทพ ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองเมธี ขุดสระเก็บน้ำเมืองแก ขุดสระเก็บน้ำโพนครก  ขุดสระเก็บน้ำบัวเชดขุดสระเก็บน้ำจรัส ขุดสระเก็บน้ำตาวัง ขุดสระเก็บน้ำบัวเชด ขุดสระเก็บน้ำสะเดา ขุดสระเก็บน้ำสำเภาลูน ขุดสระเก็บน้ำอาโพน  ขุดสระเก็บน้ำปราสาทขุดสระเก็บน้ำกังแอน ขุดสระเก็บน้ำกันตรวจระมวล ขุดสระเก็บน้ำตานี ขุดสระเก็บน้ำตาเบา ขุดสระเก็บน้ำทมอ ขุดสระเก็บน้ำทุ่งมน ขุดสระเก็บน้ำบ้านพลวง ขุดสระเก็บน้ำบ้านไทร ขุดสระเก็บน้ำประทัดบุ ขุดสระเก็บน้ำปราสาททนง ขุดสระเก็บน้ำปรือ ขุดสระเก็บน้ำสมุด ขุดสระเก็บน้ำหนองใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำเชื้อเพลิง ขุดสระเก็บน้ำโคกยาง ขุดสระเก็บน้ำโคกสะอาด ขุดสระเก็บน้ำโชคนาสาม ขุดสระเก็บน้ำไพล  ขุดสระเก็บน้ำรัตนบุรีขุดสระเก็บน้ำกุดขาคีม ขุดสระเก็บน้ำดอนแรด ขุดสระเก็บน้ำทับใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำธาตุ ขุดสระเก็บน้ำน้ำเขียว ขุดสระเก็บน้ำยางสว่าง ขุดสระเก็บน้ำรัตนบุรี ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวทอง ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวบาน ขุดสระเก็บน้ำเบิด ขุดสระเก็บน้ำแก ขุดสระเก็บน้ำไผ่  ขุดสระเก็บน้ำลำดวนขุดสระเก็บน้ำตระเปียงเตีย ขุดสระเก็บน้ำตรำดม ขุดสระเก็บน้ำลำดวน ขุดสระเก็บน้ำอู่โลก ขุดสระเก็บน้ำโชคเหนือ  ขุดสระเก็บน้ำศีขรภูมิขุดสระเก็บน้ำกุดหวาย ขุดสระเก็บน้ำขวาวใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำคาละแมะ ขุดสระเก็บน้ำจารพัต ขุดสระเก็บน้ำช่างปี่ ขุดสระเก็บน้ำตรมไพร ขุดสระเก็บน้ำตรึม ขุดสระเก็บน้ำนารุ่ง ขุดสระเก็บน้ำผักไหม ขุดสระเก็บน้ำยาง ขุดสระเก็บน้ำระแงง ขุดสระเก็บน้ำหนองขวาว ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองเหล็ก ขุดสระเก็บน้ำแตล  ขุดสระเก็บน้ำสนมขุดสระเก็บน้ำนานวน ขุดสระเก็บน้ำสนม ขุดสระเก็บน้ำหนองระฆัง ขุดสระเก็บน้ำหนองอียอ ขุดสระเก็บน้ำหัวงัว ขุดสระเก็บน้ำแคน ขุดสระเก็บน้ำโพนโก  ขุดสระเก็บน้ำสังขะขุดสระเก็บน้ำกระเทียม ขุดสระเก็บน้ำขอนแตก ขุดสระเก็บน้ำดม ขุดสระเก็บน้ำตาคง ขุดสระเก็บน้ำตาตุม ขุดสระเก็บน้ำทับทัน ขุดสระเก็บน้ำบ้านจารย์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านชบ ขุดสระเก็บน้ำพระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำสะกาด ขุดสระเก็บน้ำสังขะ ขุดสระเก็บน้ำเทพรักษา  ขุดสระเก็บน้ำสำโรงทาบขุดสระเก็บน้ำกระออม ขุดสระเก็บน้ำประดู่ ขุดสระเก็บน้ำศรีสุข ขุดสระเก็บน้ำสะโน ขุดสระเก็บน้ำสำโรงทาบ ขุดสระเก็บน้ำหนองฮะ ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ล้อม ขุดสระเก็บน้ำหมื่นศรี ขุดสระเก็บน้ำเกาะแก้ว ขุดสระเก็บน้ำเสม็จ  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกาเกาะ ขุดสระเก็บน้ำคอโค ขุดสระเก็บน้ำตระแสง ขุดสระเก็บน้ำตั้งใจ ขุดสระเก็บน้ำตาอ็อง ขุดสระเก็บน้ำท่าสว่าง ขุดสระเก็บน้ำนอกเมือง ขุดสระเก็บน้ำนาดี ขุดสระเก็บน้ำนาบัว ขุดสระเก็บน้ำบุฤาษี ขุดสระเก็บน้ำราม ขุดสระเก็บน้ำสลักได ขุดสระเก็บน้ำสวายขุดสระเก็บน้ำสำโรง ขุดสระเก็บน้ำเฉนียง ขุดสระเก็บน้ำเทนมีย์ ขุดสระเก็บน้ำเพี้ยราม ขุดสระเก็บน้ำเมืองที ขุดสระเก็บน้ำแกใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำแสลงพันธ์ ขุดสระเก็บน้ำในเมือง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s