รับขุดสระสุโขทัย

ขุดสระโคกหนองนาสุโขทัยแบคโฮขุดบ่อน้ำสุโขทัยขุดสระน้ำสุโขทัยแบคโฮขุดสระเก็บน้ำสุโขทัยถมดินสร้างบ้านสุโขทัยขุดบ่อถมที่สุโขทัยรับถมที่สุโขทัย ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินสุโขทัย
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำสุโขทัย สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจสุโขทัยขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในสุโขทัยสุโขทัยขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำสุโขทัย จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินสุโขทัย หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่สุโขทัย ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกสุโขทัย เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรสุโขทัยขุดบ่อ ถมที่สุโขทัย ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ สุโขทัย

 ขุดสระเก็บน้ำกงไกรลาศขุดสระเก็บน้ำกกแรต ขุดสระเก็บน้ำกง ขุดสระเก็บน้ำดงเดือย ขุดสระเก็บน้ำท่าฉนวน ขุดสระเก็บน้ำบ้านกร่าง ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่สุขเกษม ขุดสระเก็บน้ำป่าแฝก ขุดสระเก็บน้ำหนองตูม ขุดสระเก็บน้ำไกรกลาง ขุดสระเก็บน้ำไกรนอก ขุดสระเก็บน้ำไกรใน  ขุดสระเก็บน้ำคีรีมาศขุดสระเก็บน้ำทุ่งยางเมือง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งหลวง ขุดสระเก็บน้ำนาเชิงคีรี ขุดสระเก็บน้ำบ้านน้ำพุ ขุดสระเก็บน้ำบ้านป้อม ขุดสระเก็บน้ำศรีคีรีมาศ ขุดสระเก็บน้ำสามพวง ขุดสระเก็บน้ำหนองกระดิ่ง ขุดสระเก็บน้ำหนองจิก ขุดสระเก็บน้ำโตนด  ขุดสระเก็บน้ำทุ่งเสลี่ยมขุดสระเก็บน้ำกลางดง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งเสลี่ยม ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่ไชยมงคล ขุดสระเก็บน้ำเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำไทยชนะศึก  ขุดสระเก็บน้ำบ้านด่านลานหอยขุดสระเก็บน้ำตลิ่งชัน ขุดสระเก็บน้ำบ้านด่าน ขุดสระเก็บน้ำลานหอย ขุดสระเก็บน้ำวังตะคร้อ ขุดสระเก็บน้ำวังน้ำขาว ขุดสระเก็บน้ำวังลึก ขุดสระเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง  ขุดสระเก็บน้ำศรีนครขุดสระเก็บน้ำคลองมะพลับ ขุดสระเก็บน้ำนครเดิฐ ขุดสระเก็บน้ำน้ำขุม ขุดสระเก็บน้ำศรีนคร ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว  ขุดสระเก็บน้ำศรีสัชนาลัยขุดสระเก็บน้ำดงคู่ ขุดสระเก็บน้ำท่าชัย ขุดสระเก็บน้ำบ้านตึก ขุดสระเก็บน้ำบ้านแก่ง ขุดสระเก็บน้ำป่างิ้ว ขุดสระเก็บน้ำศรีสัชนาลัย ขุดสระเก็บน้ำสารจิตร ขุดสระเก็บน้ำหนองอ้อ ขุดสระเก็บน้ำหาดเสี้ยว ขุดสระเก็บน้ำแม่สำ ขุดสระเก็บน้ำแม่สิน  ขุดสระเก็บน้ำศรีสำโรงขุดสระเก็บน้ำคลองตาล ขุดสระเก็บน้ำทับผึ้ง ขุดสระเก็บน้ำนาขุนไกร ขุดสระเก็บน้ำบ้านซ่าน ขุดสระเก็บน้ำบ้านนา ขุดสระเก็บน้ำบ้านไร่ ขุดสระเก็บน้ำราวต้นจันทร์ ขุดสระเก็บน้ำวังทอง ขุดสระเก็บน้ำวังลึก ขุดสระเก็บน้ำวังใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำวัดเกาะ ขุดสระเก็บน้ำสามเรือน ขุดสระเก็บน้ำเกาะตาเลี้ยง  ขุดสระเก็บน้ำสวรรคโลกขุดสระเก็บน้ำคลองกระจง ขุดสระเก็บน้ำคลองยาง ขุดสระเก็บน้ำท่าทอง ขุดสระเก็บน้ำนาทุ่ง ขุดสระเก็บน้ำปากน้ำ ขุดสระเก็บน้ำป่ากุมเกาะ ขุดสระเก็บน้ำย่านยาว ขุดสระเก็บน้ำวังพิณพาทย์ ขุดสระเก็บน้ำวังไม้ขอน ขุดสระเก็บน้ำหนองกลับ ขุดสระเก็บน้ำเมืองบางขลัง ขุดสระเก็บน้ำเมืองบางยม ขุดสระเก็บน้ำเมืองสวรรคโลก ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำตาลเตี้ย ขุดสระเก็บน้ำธานี ขุดสระเก็บน้ำบ้านกล้วย ขุดสระเก็บน้ำบ้านสวน ขุดสระเก็บน้ำบ้านหลุม ขุดสระเก็บน้ำปากพระ ขุดสระเก็บน้ำปากแคว ขุดสระเก็บน้ำยางซ้าย ขุดสระเก็บน้ำวังทองแดง ขุดสระเก็บน้ำเมืองเก่า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s