รับขุดสระหนองคาย

ขุดสระโคกหนองนาหนองคายแบคโฮขุดบ่อน้ำหนองคายขุดสระน้ำหนองคายแบคโฮขุดสระเก็บน้ำหนองคายถมดินสร้างบ้านหนองคายขุดบ่อถมที่หนองคายรับถมที่หนองคาย ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินหนองคาย
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำหนองคาย สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจหนองคายขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในหนองคายหนองคายขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำหนองคาย จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินหนองคาย หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่หนองคาย ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกหนองคาย เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรหนองคายขุดบ่อ ถมที่หนองคาย ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ หนองคาย

ขุดสระเก็บน้ำท่าบ่อขุดสระเก็บน้ำกองนาง ขุดสระเก็บน้ำท่าบ่อ ขุดสระเก็บน้ำนาข่า ขุดสระเก็บน้ำน้ำโมง ขุดสระเก็บน้ำบ้านถ่อน ขุดสระเก็บน้ำบ้านว่าน ขุดสระเก็บน้ำบ้านเดื่อ ขุดสระเก็บน้ำหนองนาง ขุดสระเก็บน้ำโคกคอน ขุดสระเก็บน้ำโพนสา  ขุดสระเก็บน้ำบึงกาฬขุดสระเก็บน้ำคำนาดี ขุดสระเก็บน้ำชัยพร ขุดสระเก็บน้ำนาสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำบึงกาฬ ขุดสระเก็บน้ำวิศิษฐ์ขุดสระเก็บน้ำหนองเข็ง ขุดสระเก็บน้ำหนองเลิง ขุดสระเก็บน้ำหอคำ ขุดสระเก็บน้ำโคกก่อง ขุดสระเก็บน้ำโนนสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำโป่งเปือย ขุดสระเก็บน้ำไคสี  ขุดสระเก็บน้ำบึงโขงหลงขุดสระเก็บน้ำดงบัง ขุดสระเก็บน้ำท่าดอกคำ ขุดสระเก็บน้ำบึงโขงหลง ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์หมากแข้ง  ขุดสระเก็บน้ำบุ่งคล้าขุดสระเก็บน้ำบุ่งคล้า ขุดสระเก็บน้ำหนองเดิ๋น ขุดสระเก็บน้ำโคกกว้าง  ขุดสระเก็บน้ำปากคาดขุดสระเก็บน้ำนากั้ง ขุดสระเก็บน้ำนาดง ขุดสระเก็บน้ำปากคาด ขุดสระเก็บน้ำสมสนุก ขุดสระเก็บน้ำหนองยอง ขุดสระเก็บน้ำโนนศิลา  ขุดสระเก็บน้ำพรเจริญขุดสระเก็บน้ำดอนหญ้านาง ขุดสระเก็บน้ำป่าแฝก ขุดสระเก็บน้ำพรเจริญ ขุดสระเก็บน้ำวังชมภู ขุดสระเก็บน้ำศรีชมภู ขุดสระเก็บน้ำศรีสำราญ ขุดสระเก็บน้ำหนองหัวช้าง  ขุดสระเก็บน้ำรัตนวาปีขุดสระเก็บน้ำนาทับไฮ ขุดสระเก็บน้ำบ้านต้อน ขุดสระเก็บน้ำพระบาทนาสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำรัตนวาปี ขุดสระเก็บน้ำโพนแพง  ขุดสระเก็บน้ำศรีวิไลขุดสระเก็บน้ำชุมภูพร ขุดสระเก็บน้ำนาสะแบง ขุดสระเก็บน้ำนาสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำนาแสง ขุดสระเก็บน้ำศรีวิไล  ขุดสระเก็บน้ำศรีเชียงใหม่ขุดสระเก็บน้ำบ้านหม้อ ขุดสระเก็บน้ำพระพุทธบาท ขุดสระเก็บน้ำพานพร้าว ขุดสระเก็บน้ำหนองปลาปาก  ขุดสระเก็บน้ำสระใครขุดสระเก็บน้ำคอกช้าง ขุดสระเก็บน้ำบ้านฝาง ขุดสระเก็บน้ำสระใคร  ขุดสระเก็บน้ำสังคมขุดสระเก็บน้ำนางิ้ว ขุดสระเก็บน้ำบ้านม่วง ขุดสระเก็บน้ำผาตั้ง ขุดสระเก็บน้ำสังคม ขุดสระเก็บน้ำแก้งไก่  ขุดสระเก็บน้ำเซกาขุดสระเก็บน้ำซาง ขุดสระเก็บน้ำท่ากกแดง ขุดสระเก็บน้ำท่าสะอาด ขุดสระเก็บน้ำน้ำจั้น ขุดสระเก็บน้ำบ้านต้อง ขุดสระเก็บน้ำป่งไฮ ขุดสระเก็บน้ำหนองทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำเซกา ขุดสระเก็บน้ำโสกก่าม  ขุดสระเก็บน้ำเฝ้าไร่ขุดสระเก็บน้ำนาดี ขุดสระเก็บน้ำวังหลวง ขุดสระเก็บน้ำหนองหลวง ขุดสระเก็บน้ำอุดมพร ขุดสระเก็บน้ำเฝ้าไร่  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกวนวัน ขุดสระเก็บน้ำค่ายบกหวาน ขุดสระเก็บน้ำบ้านเดื่อ ขุดสระเก็บน้ำปะโค ขุดสระเก็บน้ำพระธาตุบังพวน ขุดสระเก็บน้ำมีชัย ขุดสระเก็บน้ำวัดธาตุ ขุดสระเก็บน้ำสองห้อง ขุดสระเก็บน้ำสีกาย ขุดสระเก็บน้ำหนองกอมเกาะ ขุดสระเก็บน้ำหาดคำ ขุดสระเก็บน้ำหินโงม ขุดสระเก็บน้ำเมืองหมี ขุดสระเก็บน้ำเวียงคุก ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ชัย ขุดสระเก็บน้ำในเมือง  ขุดสระเก็บน้ำโซ่พิสัยขุดสระเก็บน้ำคำแก้ว ขุดสระเก็บน้ำถ้ำเจริญ ขุดสระเก็บน้ำบัวตูม ขุดสระเก็บน้ำศรีชมภู ขุดสระเก็บน้ำหนองพันทา ขุดสระเก็บน้ำเหล่าทอง ขุดสระเก็บน้ำโซ่  ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ตากขุดสระเก็บน้ำด่านศรีสุข ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ตาก ขุดสระเก็บน้ำโพนทอง  ขุดสระเก็บน้ำโพนพิสัยขุดสระเก็บน้ำกุดบง ขุดสระเก็บน้ำจุมพล ขุดสระเก็บน้ำชุมช้าง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งหลวง ขุดสระเก็บน้ำนาหนัง ขุดสระเก็บน้ำบ้านผือ ขุดสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำวัดหลวง ขุดสระเก็บน้ำสร้างนางขาว ขุดสระเก็บน้ำเซิม ขุดสระเก็บน้ำเหล่าต่างคำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s