รับขุดสระหนองบัวลำภู

ขุดสระโคกหนองนาหนองบัวลำภูแบคโฮขุดบ่อน้ำหนองบัวลำภูขุดสระน้ำหนองบัวลำภูแบคโฮขุดสระเก็บน้ำหนองบัวลำภูถมดินสร้างบ้านหนองบัวลำภูขุดบ่อถมที่หนองบัวลำภูรับถมที่หนองบัวลำภู ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินหนองบัวลำภู
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำหนองบัวลำภู สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจหนองบัวลำภูขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำหนองบัวลำภู จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินหนองบัวลำภู หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่หนองบัวลำภู ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกหนองบัวลำภู เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรหนองบัวลำภูขุดบ่อ ถมที่หนองบัวลำภู ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ หนองบัวลำภู

ขุดสระเก็บน้ำนากลางขุดสระเก็บน้ำกุดดินจี่ ขุดสระเก็บน้ำกุดแห่ ขุดสระเก็บน้ำดงสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำด่านช้าง ขุดสระเก็บน้ำนากลาง ขุดสระเก็บน้ำฝั่งแดง ขุดสระเก็บน้ำอุทัยสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำเก่ากลอย ขุดสระเก็บน้ำโนนเมือง  ขุดสระเก็บน้ำนาวังขุดสระเก็บน้ำนาเหล่า ขุดสระเก็บน้ำนาแก ขุดสระเก็บน้ำวังทอง ขุดสระเก็บน้ำวังปลาป้อม ขุดสระเก็บน้ำเทพคีรี  ขุดสระเก็บน้ำศรีบุญเรืองขุดสระเก็บน้ำกุดสะเทียน ขุดสระเก็บน้ำทรายทอง ขุดสระเก็บน้ำนากอก ขุดสระเก็บน้ำยางหล่อ ขุดสระเก็บน้ำศรีบุญเรือง ขุดสระเก็บน้ำหนองกุงแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวใต้ ขุดสระเก็บน้ำหนองแก ขุดสระเก็บน้ำหันนางาม ขุดสระเก็บน้ำเมืองใหม่ ขุดสระเก็บน้ำโนนม่วง ขุดสระเก็บน้ำโนนสะอาด  ขุดสระเก็บน้ำสุวรรณคูหาขุดสระเก็บน้ำกุดผึ้ง ขุดสระเก็บน้ำดงมะไฟ ขุดสระเก็บน้ำนาดี ขุดสระเก็บน้ำนาด่าน ขุดสระเก็บน้ำนาสี ขุดสระเก็บน้ำบุญทัน ขุดสระเก็บน้ำบ้านโคก ขุดสระเก็บน้ำสุวรรณคูหา  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกุดจิก ขุดสระเก็บน้ำนาคำไฮ ขุดสระเก็บน้ำนามะเฟือง ขุดสระเก็บน้ำบ้านขาม ขุดสระเก็บน้ำบ้านพร้าว ขุดสระเก็บน้ำป่าไม้งาม ขุดสระเก็บน้ำลำภู ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองภัยศูนย์ ขุดสระเก็บน้ำหนองสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำหนองหว้า ขุดสระเก็บน้ำหัวนา ขุดสระเก็บน้ำโนนขมิ้น ขุดสระเก็บน้ำโนนทัน ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ชัย  ขุดสระเก็บน้ำโนนสังขุดสระเก็บน้ำกุดดู่ ขุดสระเก็บน้ำนิคมพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำบ้านค้อ ขุดสระเก็บน้ำบ้านถิ่น ขุดสระเก็บน้ำปางกู่ ขุดสระเก็บน้ำหนองเรือ ขุดสระเก็บน้ำโคกม่วง ขุดสระเก็บน้ำโคกใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำโนนสัง ขุดสระเก็บน้ำโนนเมือง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s