รับขุดสระอุดรธานี

ขุดสระโคกหนองนาอุดรธานีแบคโฮขุดบ่อน้ำอุดรธานีขุดสระน้ำอุดรธานีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำอุดรธานีถมดินสร้างบ้านอุดรธานีขุดบ่อถมที่อุดรธานีรับถมที่อุดรธานี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินอุดรธานี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำอุดรธานี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจอุดรธานีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในอุดรธานีอุดรธานีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำอุดรธานี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินอุดรธานี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่อุดรธานี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกอุดรธานี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรอุดรธานีขุดบ่อ ถมที่อุดรธานี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ อุดรธานี

 ขุดสระเก็บน้ำกู่แก้วขุดสระเก็บน้ำคอนสาย ขุดสระเก็บน้ำค้อใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำบ้านจีต ขุดสระเก็บน้ำโนนทองอินทร์  ขุดสระเก็บน้ำประจักษ์ศิลปาคมขุดสระเก็บน้ำนาม่วง ขุดสระเก็บน้ำห้วยสามพาด ขุดสระเก็บน้ำอุ่มจาน  ขุดสระเก็บน้ำกุดจับขุดสระเก็บน้ำกุดจับ ขุดสระเก็บน้ำขอนยูง ขุดสระเก็บน้ำตาลเลียน ขุดสระเก็บน้ำปะโค ขุดสระเก็บน้ำสร้างก่อ ขุดสระเก็บน้ำเชียงเพ็ง ขุดสระเก็บน้ำเมืองเพีย  ขุดสระเก็บน้ำกุมภวาปีขุดสระเก็บน้ำกุมภวาปี ขุดสระเก็บน้ำตูมใต้ ขุดสระเก็บน้ำท่าลี่ ขุดสระเก็บน้ำปะโค ขุดสระเก็บน้ำผาสุก ขุดสระเก็บน้ำพันดอน ขุดสระเก็บน้ำสีออ ขุดสระเก็บน้ำหนองหว้า ขุดสระเก็บน้ำห้วยเกิ้ง ขุดสระเก็บน้ำเชียงแหว ขุดสระเก็บน้ำเวียงคำ ขุดสระเก็บน้ำเสอเพลอ ขุดสระเก็บน้ำแชแล  ขุดสระเก็บน้ำทุ่งฝนขุดสระเก็บน้ำทุ่งฝน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำนาชุมแสง ขุดสระเก็บน้ำนาทม  ขุดสระเก็บน้ำนายูงขุดสระเก็บน้ำนายูง ขุดสระเก็บน้ำนาแค ขุดสระเก็บน้ำบ้านก้อง ขุดสระเก็บน้ำโนนทอง  ขุดสระเก็บน้ำน้ำโสมขุดสระเก็บน้ำนางัว ขุดสระเก็บน้ำน้ำโสม ขุดสระเก็บน้ำบ้านหยวก ขุดสระเก็บน้ำศรีสำราญ ขุดสระเก็บน้ำสามัคคี ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำโสมเยี่ยม  ขุดสระเก็บน้ำบ้านดุงขุดสระเก็บน้ำดงเย็น ขุดสระเก็บน้ำถ่อนนาลับ ขุดสระเก็บน้ำนาคำ ขุดสระเก็บน้ำนาไหม ขุดสระเก็บน้ำบ้านจันทน์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านชัย ขุดสระเก็บน้ำบ้านดุง ขุดสระเก็บน้ำบ้านตาด ขุดสระเก็บน้ำบ้านม่วง ขุดสระเก็บน้ำวังทอง ขุดสระเก็บน้ำศรีสุทโธ ขุดสระเก็บน้ำอ้อมกอ ขุดสระเก็บน้ำโพนสูง  ขุดสระเก็บน้ำบ้านผือขุดสระเก็บน้ำกลางใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำข้าวสาร ขุดสระเก็บน้ำคำด้วง ขุดสระเก็บน้ำคำบง ขุดสระเก็บน้ำจำปาโมง ขุดสระเก็บน้ำบ้านค้อ ขุดสระเก็บน้ำบ้านผือ ขุดสระเก็บน้ำหนองหัวคู ขุดสระเก็บน้ำหนองแวง ขุดสระเก็บน้ำหายโศก ขุดสระเก็บน้ำเขือน้ำ ขุดสระเก็บน้ำเมืองพาน ขุดสระเก็บน้ำโนนทอง  ขุดสระเก็บน้ำพิบูลย์รักษ์ขุดสระเก็บน้ำดอนกลอย ขุดสระเก็บน้ำนาทราย ขุดสระเก็บน้ำบ้านแดง  ขุดสระเก็บน้ำวังสามหมอขุดสระเก็บน้ำคำโคกสูง ขุดสระเก็บน้ำบะยาว ขุดสระเก็บน้ำผาสุก ขุดสระเก็บน้ำวังสามหมอ ขุดสระเก็บน้ำหนองกุงทับม้า ขุดสระเก็บน้ำหนองหญ้าไซ  ขุดสระเก็บน้ำศรีธาตุขุดสระเก็บน้ำจำปี ขุดสระเก็บน้ำตาดทอง ขุดสระเก็บน้ำนายูง ขุดสระเก็บน้ำบ้านโปร่ง ขุดสระเก็บน้ำศรีธาตุ ขุดสระเก็บน้ำหนองนกเขียน ขุดสระเก็บน้ำหัวนาคำ  ขุดสระเก็บน้ำสร้างคอม ขุดสระเก็บน้ำนาสะอาด ขุดสระเก็บน้ำบ้านยวด ขุดสระเก็บน้ำบ้านหินโงม ขุดสระเก็บน้ำบ้านโคก ขุดสระเก็บน้ำสร้างคอม ขุดสระเก็บน้ำเชียงดา  ขุดสระเก็บน้ำหนองวัวซอขุดสระเก็บน้ำกุดหมากไฟ ขุดสระเก็บน้ำน้ำพ่น ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวบานขุดสระเก็บน้ำหนองวัวซอ ขุดสระเก็บน้ำหนองอ้อ ขุดสระเก็บน้ำหมากหญ้า ขุดสระเก็บน้ำอูบมุง ขุดสระเก็บน้ำโนนหวาย  ขุดสระเก็บน้ำหนองหานขุดสระเก็บน้ำดอนหายโศก ขุดสระเก็บน้ำบ้านยา ขุดสระเก็บน้ำบ้านเชียง ขุดสระเก็บน้ำผักตบ ขุดสระเก็บน้ำพังงู ขุดสระเก็บน้ำสร้อยพร้าว ขุดสระเก็บน้ำสะแบง ขุดสระเก็บน้ำหนองสระปลา ขุดสระเก็บน้ำหนองหาน ขุดสระเก็บน้ำหนองเม็ก ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำโพนงาม  ขุดสระเก็บน้ำหนองแสงขุดสระเก็บน้ำทับกุง ขุดสระเก็บน้ำนาดี ขุดสระเก็บน้ำหนองแสง ขุดสระเก็บน้ำแสงสว่าง  ขุดสระเก็บน้ำเพ็ญขุดสระเก็บน้ำจอมศรี ขุดสระเก็บน้ำนาบัว ขุดสระเก็บน้ำนาพู่ ขุดสระเก็บน้ำบ้านธาตุ ขุดสระเก็บน้ำบ้านเหล่า ขุดสระเก็บน้ำสร้างแป้น ขุดสระเก็บน้ำสุมเส้า ขุดสระเก็บน้ำเชียงหวาง ขุดสระเก็บน้ำเตาไห ขุดสระเก็บน้ำเพ็ญ ขุดสระเก็บน้ำโคกกลาง  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกุดสระ ขุดสระเก็บน้ำนากว้าง ขุดสระเก็บน้ำนาข่า ขุดสระเก็บน้ำนาดี ขุดสระเก็บน้ำนิคมสงเคราะห์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านขาว ขุดสระเก็บน้ำบ้านจั่น ขุดสระเก็บน้ำบ้านตาด ขุดสระเก็บน้ำบ้านเลื่อม ขุดสระเก็บน้ำสามพร้าว ขุดสระเก็บน้ำหนองขอนกว้าง ขุดสระเก็บน้ำหนองนาคำ ขุดสระเก็บน้ำหนองบัว ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำหนองไฮ ขุดสระเก็บน้ำหมากแข้ง ขุดสระเก็บน้ำหมูม่น ขุดสระเก็บน้ำเชียงพิณ ขุดสระเก็บน้ำเชียงยืน ขุดสระเก็บน้ำโคกสะอาด ขุดสระเก็บน้ำโนนสูง  ขุดสระเก็บน้ำโนนสะอาดขุดสระเก็บน้ำทมนางาม ขุดสระเก็บน้ำบุ่งแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองกุงศรี ขุดสระเก็บน้ำโคกกลาง ขุดสระเก็บน้ำโนนสะอาด ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ศรีสำราญ  ขุดสระเก็บน้ำไชยวานขุดสระเก็บน้ำคำเลาะ ขุดสระเก็บน้ำหนองหลัก ขุดสระเก็บน้ำโพนสูง ขุดสระเก็บน้ำไชยวาน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s