รับขุดสระอุตรดิตถ์

ขุดสระโคกหนองนาอุตรดิตถ์แบคโฮขุดบ่อน้ำอุตรดิตถ์ขุดสระน้ำอุตรดิตถ์แบคโฮขุดสระเก็บน้ำอุตรดิตถ์ถมดินสร้างบ้านอุตรดิตถ์ขุดบ่อถมที่อุตรดิตถ์รับถมที่อุตรดิตถ์ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินอุตรดิตถ์
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำอุตรดิตถ์ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจอุตรดิตถ์ขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำอุตรดิตถ์ จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินอุตรดิตถ์ หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่อุตรดิตถ์ ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกอุตรดิตถ์ เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรอุตรดิตถ์ขุดบ่อ ถมที่อุตรดิตถ์ ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ อุตรดิตถ์

 ขุดสระเก็บน้ำตรอนขุดสระเก็บน้ำข่อยสูง ขุดสระเก็บน้ำน้ำอ่าง ขุดสระเก็บน้ำบ้านแก่ง ขุดสระเก็บน้ำวังแดง ขุดสระเก็บน้ำหาดสองแคว  ขุดสระเก็บน้ำทองแสนขันขุดสระเก็บน้ำน้ำพี้ ขุดสระเก็บน้ำบ่อทอง ขุดสระเก็บน้ำป่าคาย ขุดสระเก็บน้ำผักขวง  ขุดสระเก็บน้ำท่าปลาขุดสระเก็บน้ำจริม ขุดสระเก็บน้ำท่าปลา ขุดสระเก็บน้ำท่าแฝก ขุดสระเก็บน้ำนางพญา ขุดสระเก็บน้ำน้ำหมัน ขุดสระเก็บน้ำผาเลือด ขุดสระเก็บน้ำร่วมจิต ขุดสระเก็บน้ำหาดล้า  ขุดสระเก็บน้ำน้ำปาดขุดสระเก็บน้ำน้ำไคร้ ขุดสระเก็บน้ำน้ำไฝ ขุดสระเก็บน้ำบ้านฝาย ขุดสระเก็บน้ำห้วยมุ่น ขุดสระเก็บน้ำเด่นเหล็ก ขุดสระเก็บน้ำแสนตอ  ขุดสระเก็บน้ำบ้านโคกขุดสระเก็บน้ำนาขุม ขุดสระเก็บน้ำบ่อเบี้ย ขุดสระเก็บน้ำบ้านโคก ขุดสระเก็บน้ำม่วงเจ็ดต้น  ขุดสระเก็บน้ำพิชัยขุดสระเก็บน้ำคอรุม ขุดสระเก็บน้ำท่ามะเฟือง ขุดสระเก็บน้ำท่าสัก ขุดสระเก็บน้ำนายาง ขุดสระเก็บน้ำนาอิน ขุดสระเก็บน้ำบ้านดารา ขุดสระเก็บน้ำบ้านหม้อ ขุดสระเก็บน้ำบ้านโคน ขุดสระเก็บน้ำพญาแมน ขุดสระเก็บน้ำในเมือง ขุดสระเก็บน้ำไร่อ้อย  ขุดสระเก็บน้ำฟากท่าขุดสระเก็บน้ำบ้านเสี้ยว ขุดสระเก็บน้ำฟากท่า ขุดสระเก็บน้ำสองคอน ขุดสระเก็บน้ำสองห้อง  ขุดสระเก็บน้ำลับแลขุดสระเก็บน้ำชัยจุมพล ขุดสระเก็บน้ำด่านแม่คำมัน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งยั้ง ขุดสระเก็บน้ำนานกกก ขุดสระเก็บน้ำฝายหลวง ขุดสระเก็บน้ำศรีพนมมาศ ขุดสระเก็บน้ำแม่พูล ขุดสระเก็บน้ำไผ่ล้อม  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำขุนฝาง ขุดสระเก็บน้ำคุ้งตะเภา ขุดสระเก็บน้ำงิ้วงาม ขุดสระเก็บน้ำถ้ำฉลอง ขุดสระเก็บน้ำท่าอิฐ ขุดสระเก็บน้ำท่าเสา ขุดสระเก็บน้ำน้ำริด ขุดสระเก็บน้ำบ้านด่าน ขุดสระเก็บน้ำบ้านด่านนาขาม ขุดสระเก็บน้ำบ้านเกาะ ขุดสระเก็บน้ำป่าเซ่า ขุดสระเก็บน้ำผาจุก ขุดสระเก็บน้ำวังกะพี้ ขุดสระเก็บน้ำวังดิน ขุดสระเก็บน้ำหาดกรวด ขุดสระเก็บน้ำหาดงิ้ว ขุดสระเก็บน้ำแสนตอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s