รับขุดสระอุทัยธานี

ขุดสระโคกหนองนาอุทัยธานีแบคโฮขุดบ่อน้ำอุทัยธานีขุดสระน้ำอุทัยธานีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำอุทัยธานีถมดินสร้างบ้านอุทัยธานีขุดบ่อถมที่อุทัยธานีรับถมที่อุทัยธานี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินอุทัยธานี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำอุทัยธานี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจอุทัยธานีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในอุทัยธานีอุทัยธานีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำอุทัยธานี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินอุทัยธานี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่อุทัยธานี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกอุทัยธานี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรอุทัยธานีขุดบ่อ ถมที่อุทัยธานี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ อุทัยธานี

 ขุดสระเก็บน้ำทัพทันขุดสระเก็บน้ำตลุกดู่ ขุดสระเก็บน้ำทัพทัน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งนาไทย ขุดสระเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ขุดสระเก็บน้ำหนองกลางดง ขุดสระเก็บน้ำหนองยายดา ขุดสระเก็บน้ำหนองสระ ขุดสระเก็บน้ำหนองหญ้าปล้อง ขุดสระเก็บน้ำเขาขี้ฝอย ขุดสระเก็บน้ำโคกหม้อ  ขุดสระเก็บน้ำบ้านไร่ขุดสระเก็บน้ำคอกควาย ขุดสระเก็บน้ำทัพหลวง ขุดสระเก็บน้ำบ้านบึง ขุดสระเก็บน้ำบ้านใหม่คลองเคียน ขุดสระเก็บน้ำบ้านไร่ ขุดสระเก็บน้ำวังหิน ขุดสระเก็บน้ำหนองจอก ขุดสระเก็บน้ำหนองบ่มกล้วย ขุดสระเก็บน้ำหูช้าง ขุดสระเก็บน้ำห้วยแห้ง ขุดสระเก็บน้ำเจ้าวัด ขุดสระเก็บน้ำเมืองการุ้ง ขุดสระเก็บน้ำแก่นมะกรูด  ขุดสระเก็บน้ำลานสักขุดสระเก็บน้ำทุ่งนางาม ขุดสระเก็บน้ำน้ำรอบ ขุดสระเก็บน้ำประดู่ยืน ขุดสระเก็บน้ำป่าอ้อ ขุดสระเก็บน้ำระบำ ขุดสระเก็บน้ำลานสัก  ขุดสระเก็บน้ำสว่างอารมณ์ขุดสระเก็บน้ำบ่อยาง ขุดสระเก็บน้ำพลวงสองนาง ขุดสระเก็บน้ำสว่างอารมณ์ ขุดสระเก็บน้ำหนองหลวง ขุดสระเก็บน้ำไผ่เขียว  ขุดสระเก็บน้ำหนองขาหย่างขุดสระเก็บน้ำดงขวาง ขุดสระเก็บน้ำดอนกลอย ขุดสระเก็บน้ำทุ่งพึ่ง ขุดสระเก็บน้ำท่าโพ ขุดสระเก็บน้ำหนองขาหย่าง ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำหมกแถว ขุดสระเก็บน้ำหลุมเข้า ขุดสระเก็บน้ำห้วยรอบ  ขุดสระเก็บน้ำหนองฉางขุดสระเก็บน้ำทุ่งพง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งโพ ขุดสระเก็บน้ำบ้านเก่า ขุดสระเก็บน้ำหนองฉาง ขุดสระเก็บน้ำหนองนางนวล ขุดสระเก็บน้ำหนองยาง ขุดสระเก็บน้ำหนองสรวง ขุดสระเก็บน้ำอุทัยเก่า ขุดสระเก็บน้ำเขากวางทอง ขุดสระเก็บน้ำเขาบางแกรก  ขุดสระเก็บน้ำห้วยคตขุดสระเก็บน้ำทองหลาง ขุดสระเก็บน้ำสุขฤทัย ขุดสระเก็บน้ำห้วยคต  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำดอนขวาง ขุดสระเก็บน้ำทุ่งใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำท่าซุง ขุดสระเก็บน้ำน้ำซึม ขุดสระเก็บน้ำสะแกกรัง ขุดสระเก็บน้ำหนองพังค่า ขุดสระเก็บน้ำหนองเต่า ขุดสระเก็บน้ำหนองแก ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่แบน ขุดสระเก็บน้ำหาดทนง ขุดสระเก็บน้ำอุทัยใหม่ ขุดสระเก็บน้ำเกาะเทโพ ขุดสระเก็บน้ำเนินแจง ขุดสระเก็บน้ำโนนเหล็ก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s