รับขุดสระอุบลราชธานี

ขุดสระโคกหนองนาอุบลราชธานีแบคโฮขุดบ่อน้ำอุบลราชธานีขุดสระน้ำอุบลราชธานีแบคโฮขุดสระเก็บน้ำอุบลราชธานีถมดินสร้างบ้านอุบลราชธานีขุดบ่อถมที่อุบลราชธานีรับถมที่อุบลราชธานี ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินอุบลราชธานี
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำอุบลราชธานี สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจอุบลราชธานีขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในอุบลราชธานีอุบลราชธานีขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำอุบลราชธานี จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินอุบลราชธานี หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่อุบลราชธานี ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกอุบลราชธานี เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรอุบลราชธานีขุดบ่อ ถมที่อุบลราชธานี ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ อุบลราชธานี

 ขุดสระเก็บน้ำนาตาลขุดสระเก็บน้ำกองโพน ขุดสระเก็บน้ำนาตาล ขุดสระเก็บน้ำพะลาน ขุดสระเก็บน้ำพังเคน  ขุดสระเก็บน้ำนาเยียขุดสระเก็บน้ำนาดี ขุดสระเก็บน้ำนาเยีย ขุดสระเก็บน้ำนาเรือง  ขุดสระเก็บน้ำน้ำขุ่นขุดสระเก็บน้ำขี้เหล็ก ขุดสระเก็บน้ำตาเกา ขุดสระเก็บน้ำโคกสะอาด ขุดสระเก็บน้ำไพบูลย์  ขุดสระเก็บน้ำสว่างวีระวงศ์ขุดสระเก็บน้ำท่าช้าง ขุดสระเก็บน้ำบุ่งมะแลง ขุดสระเก็บน้ำสว่าง ขุดสระเก็บน้ำแก่งโดม  ขุดสระเก็บน้ำเหล่าเสือโก้กขุดสระเก็บน้ำหนองบก ขุดสระเก็บน้ำเหล่าเสือโก้ก ขุดสระเก็บน้ำแพงใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำโพนเมือง  ขุดสระเก็บน้ำกุดข้าวปุ้นขุดสระเก็บน้ำกาบิน ขุดสระเก็บน้ำข้าวปุ้น ขุดสระเก็บน้ำหนองทันน้ำ ขุดสระเก็บน้ำแก่งเค็ง ขุดสระเก็บน้ำโนนสวาง  ขุดสระเก็บน้ำดอนมดแดงขุดสระเก็บน้ำคำไฮใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำดอนมดแดง ขุดสระเก็บน้ำท่าเมือง ขุดสระเก็บน้ำเหล่าแดง  ขุดสระเก็บน้ำตระการพืชผลขุดสระเก็บน้ำกระเดียน ขุดสระเก็บน้ำกุดยาลวน ขุดสระเก็บน้ำกุศกร ขุดสระเก็บน้ำขามเปี้ย ขุดสระเก็บน้ำขุหลุ ขุดสระเก็บน้ำคอนสาย ขุดสระเก็บน้ำคำเจริญ ขุดสระเก็บน้ำตระการ ขุดสระเก็บน้ำตากแดด ขุดสระเก็บน้ำถ้ำแข้ ขุดสระเก็บน้ำท่าหลวง ขุดสระเก็บน้ำนาพิน ขุดสระเก็บน้ำนาสะไม ขุดสระเก็บน้ำบ้านแดง ขุดสระเก็บน้ำสะพือ ขุดสระเก็บน้ำหนองเต่า ขุดสระเก็บน้ำห้วยฝ้ายพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำเกษม ขุดสระเก็บน้ำเซเป็ด ขุดสระเก็บน้ำเป้า ขุดสระเก็บน้ำโคกจาน ขุดสระเก็บน้ำโนนกุง ขุดสระเก็บน้ำไหล่ทุ่ง  ขุดสระเก็บน้ำตาลสุมขุดสระเก็บน้ำคำหว้า ขุดสระเก็บน้ำจิกเทิง ขุดสระเก็บน้ำตาลสุม ขุดสระเก็บน้ำนาคาย ขุดสระเก็บน้ำสำโรง ขุดสระเก็บน้ำหนองกุง  ขุดสระเก็บน้ำทุ่งศรีอุดมขุดสระเก็บน้ำกุดเรือ ขุดสระเก็บน้ำนาห่อม ขุดสระเก็บน้ำนาเกษม ขุดสระเก็บน้ำหนองอ้ม ขุดสระเก็บน้ำโคกชำแระ  ขุดสระเก็บน้ำนาจะหลวยขุดสระเก็บน้ำนาจะหลวย ขุดสระเก็บน้ำบ้านตูม ขุดสระเก็บน้ำพรสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำโนนสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำโนนสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำโสกแสง  ขุดสระเก็บน้ำน้ำยืนขุดสระเก็บน้ำบุเปือย ขุดสระเก็บน้ำยาง ขุดสระเก็บน้ำยางใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำสีวิเชียร ขุดสระเก็บน้ำเก่าขาม ขุดสระเก็บน้ำโซง ขุดสระเก็บน้ำโดมประดิษฐ์  ขุดสระเก็บน้ำบุณฑริกขุดสระเก็บน้ำคอแลน ขุดสระเก็บน้ำนาโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำบัวงาม ขุดสระเก็บน้ำบ้านแมดขุดสระเก็บน้ำหนองสะโน ขุดสระเก็บน้ำห้วยข่า ขุดสระเก็บน้ำโนนค้อ ขุดสระเก็บน้ำโพนงาม  ขุดสระเก็บน้ำพิบูลมังสาหารขุดสระเก็บน้ำกุดชมภู ขุดสระเก็บน้ำดอนจิก ขุดสระเก็บน้ำทรายมูล ขุดสระเก็บน้ำนาโพธิ์ ขุดสระเก็บน้ำบ้านแขม ขุดสระเก็บน้ำพิบูล ขุดสระเก็บน้ำระเว ขุดสระเก็บน้ำหนองบัวฮี ขุดสระเก็บน้ำอ่างศิลา ขุดสระเก็บน้ำโนนกลาง ขุดสระเก็บน้ำโนนกาหลง ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ศรี ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ไทร ขุดสระเก็บน้ำไร่ใต้  ขุดสระเก็บน้ำม่วงสามสิบขุดสระเก็บน้ำดุมใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำนาเลิง ขุดสระเก็บน้ำม่วงสามสิบ ขุดสระเก็บน้ำยางสักกระโพหลุ่ม ขุดสระเก็บน้ำยางโยภาพ ขุดสระเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำหนองฮาง ขุดสระเก็บน้ำหนองเมือง ขุดสระเก็บน้ำหนองเหล่า ขุดสระเก็บน้ำหนองไข่นก ขุดสระเก็บน้ำเตย ขุดสระเก็บน้ำเหล่าบก ขุดสระเก็บน้ำโพนแพง ขุดสระเก็บน้ำไผ่ใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำวารินชำราบขุดสระเก็บน้ำคำขวาง ขุดสระเก็บน้ำคำน้ำแซบ ขุดสระเก็บน้ำคูเมือง ขุดสระเก็บน้ำท่าลาด ขุดสระเก็บน้ำธาตุ ขุดสระเก็บน้ำบุ่งหวาย ขุดสระเก็บน้ำบุ่งไหม ขุดสระเก็บน้ำวารินชำราบ ขุดสระเก็บน้ำสระสมิง ขุดสระเก็บน้ำหนองกินเพล ขุดสระเก็บน้ำห้วยขะยุง ขุดสระเก็บน้ำเมืองศรีไค ขุดสระเก็บน้ำแสนสุข ขุดสระเก็บน้ำโนนผึ้ง ขุดสระเก็บน้ำโนนโหนน ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ใหญ่  ขุดสระเก็บน้ำศรีเมืองใหม่ขุดสระเก็บน้ำคำไหล ขุดสระเก็บน้ำดอนใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำตะบ่าย ขุดสระเก็บน้ำนาคำ ขุดสระเก็บน้ำนาเลิน ขุดสระเก็บน้ำลาดควาย ขุดสระเก็บน้ำวาริน ขุดสระเก็บน้ำสงยาง ขุดสระเก็บน้ำหนามแท่ง ขุดสระเก็บน้ำเอือดใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำแก้งกอก  ขุดสระเก็บน้ำสำโรงขุดสระเก็บน้ำขามป้อม ขุดสระเก็บน้ำค้อน้อย ขุดสระเก็บน้ำบอน ขุดสระเก็บน้ำสำโรง ขุดสระเก็บน้ำหนองไฮ ขุดสระเก็บน้ำโคกก่อง ขุดสระเก็บน้ำโคกสว่าง ขุดสระเก็บน้ำโนนกลาง ขุดสระเก็บน้ำโนนกาเล็น  ขุดสระเก็บน้ำสิรินธรขุดสระเก็บน้ำคันไร่ ขุดสระเก็บน้ำคำเขื่อนแก้วขุดสระเก็บน้ำช่องเม็ก ขุดสระเก็บน้ำนิคมลำโดมน้อย ขุดสระเก็บน้ำฝางคำ ขุดสระเก็บน้ำโนนก่อ  ขุดสระเก็บน้ำเขมราฐขุดสระเก็บน้ำขามป้อม ขุดสระเก็บน้ำนาแวง ขุดสระเก็บน้ำหนองนกทา ขุดสระเก็บน้ำหนองผือ ขุดสระเก็บน้ำหนองสิม ขุดสระเก็บน้ำหัวนา ขุดสระเก็บน้ำเขมราฐ ขุดสระเก็บน้ำเจียด ขุดสระเก็บน้ำแก้งเหนือ  ขุดสระเก็บน้ำเขื่องในขุดสระเก็บน้ำกลางใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำก่อเอ้ ขุดสระเก็บน้ำค้อทอง ขุดสระเก็บน้ำชีทวน ขุดสระเก็บน้ำท่าไห ขุดสระเก็บน้ำธาตุน้อย ขุดสระเก็บน้ำนาคำใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำบ้านกอก ขุดสระเก็บน้ำบ้านไทย ขุดสระเก็บน้ำยางขี้นก ขุดสระเก็บน้ำศรีสุข ขุดสระเก็บน้ำสร้างถ่อ ขุดสระเก็บน้ำสหธาตุ ขุดสระเก็บน้ำหนองเหล่า ขุดสระเก็บน้ำหัวดอน ขุดสระเก็บน้ำเขื่องใน ขุดสระเก็บน้ำแดงหม้อ ขุดสระเก็บน้ำโนนรัง  ขุดสระเก็บน้ำเดชอุดมขุดสระเก็บน้ำกลาง ขุดสระเก็บน้ำกุดประทาย ขุดสระเก็บน้ำคำครั่ง ขุดสระเก็บน้ำตบหู ขุดสระเก็บน้ำทุ่งเทิง ขุดสระเก็บน้ำท่าโพธิ์ศรี ขุดสระเก็บน้ำนากระแซง ขุดสระเก็บน้ำนาส่วง ขุดสระเก็บน้ำนาเจริญ ขุดสระเก็บน้ำบัวงาม ขุดสระเก็บน้ำป่าโมง ขุดสระเก็บน้ำสมสะอาด ขุดสระเก็บน้ำเมืองเดช ขุดสระเก็บน้ำแก้ง ขุดสระเก็บน้ำโนนสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำโพนงาม  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำกระโสบ ขุดสระเก็บน้ำกุดลาด ขุดสระเก็บน้ำขามใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำขี้เหล็ก ขุดสระเก็บน้ำปทุม ขุดสระเก็บน้ำปะอาว ขุดสระเก็บน้ำหนองขอน ขุดสระเก็บน้ำหนองบ่อ ขุดสระเก็บน้ำหัวเรือ ขุดสระเก็บน้ำแจระแม ขุดสระเก็บน้ำในเมือง ขุดสระเก็บน้ำไร่น้อย  ขุดสระเก็บน้ำโขงเจียมขุดสระเก็บน้ำนาโพธิ์กลาง ขุดสระเก็บน้ำหนองแสงใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำห้วยยาง ขุดสระเก็บน้ำห้วยไผ่ ขุดสระเก็บน้ำโขงเจียม  ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ไทรขุดสระเก็บน้ำม่วงใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำสองคอน ขุดสระเก็บน้ำสารภี ขุดสระเก็บน้ำสำโรง ขุดสระเก็บน้ำเหล่างาม ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ไทร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s