รับขุดสระอ่างทอง

ขุดสระโคกหนองนาอ่างทองแบคโฮขุดบ่อน้ำอ่างทองขุดสระน้ำอ่างทองแบคโฮขุดสระเก็บน้ำอ่างทองถมดินสร้างบ้านอ่างทองขุดบ่อถมที่อ่างทองรับถมที่อ่างทอง ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินอ่างทอง
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำอ่างทอง สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจอ่างทองขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในอ่างทองอ่างทองขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำอ่างทอง จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินอ่างทอง หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่อ่างทอง ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกอ่างทอง เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรอ่างทองขุดบ่อ ถมที่อ่างทอง ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ อ่างทอง

 ขุดสระเก็บน้ำป่าโมกขุดสระเก็บน้ำนรสิงห์ ขุดสระเก็บน้ำบางปลากด ขุดสระเก็บน้ำบางเสด็จ ขุดสระเก็บน้ำป่าโมก ขุดสระเก็บน้ำสายทอง ขุดสระเก็บน้ำเอกราช ขุดสระเก็บน้ำโผงเผง ขุดสระเก็บน้ำโรงช้าง  ขุดสระเก็บน้ำวิเศษไชยชาญขุดสระเก็บน้ำคลองขนาก ขุดสระเก็บน้ำตลาดใหม่ ขุดสระเก็บน้ำท่าช้าง ขุดสระเก็บน้ำบางจัก ขุดสระเก็บน้ำม่วงเตี้ย ขุดสระเก็บน้ำยี่ล้น ขุดสระเก็บน้ำศาลเจ้าโรงทอง ขุดสระเก็บน้ำสาวร้องไห้ ขุดสระเก็บน้ำสี่ร้อย ขุดสระเก็บน้ำหลักแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหัวตะพาน ขุดสระเก็บน้ำห้วยคันแหลน ขุดสระเก็บน้ำไผ่จำศีล ขุดสระเก็บน้ำไผ่ดำพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำไผ่วง  ขุดสระเก็บน้ำสามโก้ขุดสระเก็บน้ำมงคลธรรมนิมิต ขุดสระเก็บน้ำราษฎรพัฒนา ขุดสระเก็บน้ำสามโก้ ตำบลอบทม ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ม่วงพันธ์  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำคลองวัว ขุดสระเก็บน้ำจำปาหล่อ ขุดสระเก็บน้ำตลาดกรวด ขุดสระเก็บน้ำตลาดหลวง ขุดสระเก็บน้ำบางแก้ว ขุดสระเก็บน้ำบ้านรี ขุดสระเก็บน้ำบ้านอิฐ ขุดสระเก็บน้ำบ้านแห ขุดสระเก็บน้ำป่างิ้ว ขุดสระเก็บน้ำมหาดไทย ขุดสระเก็บน้ำย่านซื่อ ขุดสระเก็บน้ำศาลาแดง ขุดสระเก็บน้ำหัวไผ่ ขุดสระเก็บน้ำโพสะ  ขุดสระเก็บน้ำแสวงหาขุดสระเก็บน้ำจำลอง ขุดสระเก็บน้ำบ้านพราน ขุดสระเก็บน้ำวังน้ำเย็น ขุดสระเก็บน้ำศรีพราน ขุดสระเก็บน้ำสีบัวทอง ขุดสระเก็บน้ำห้วยไผ่ ขุดสระเก็บน้ำแสวงหา  ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์ทองขุดสระเก็บน้ำคำหยาด ขุดสระเก็บน้ำทางพระ ขุดสระเก็บน้ำบางพลับ ขุดสระเก็บน้ำบางระกำ ขุดสระเก็บน้ำบางเจ้าฉ่า ขุดสระเก็บน้ำบ่อแร่ ขุดสระเก็บน้ำยางซ้าย ขุดสระเก็บน้ำรำมะสัก ขุดสระเก็บน้ำสามง่าม ขุดสระเก็บน้ำหนองแม่ไก่ ขุดสระเก็บน้ำองครักษ์ ขุดสระเก็บน้ำอินทประมูล ขุดสระเก็บน้ำอ่างแก้ว ขุดสระเก็บน้ำโคกพุทรา ขุดสระเก็บน้ำโพธิ์รังนก  ขุดสระเก็บน้ำไชโยขุดสระเก็บน้ำจรเข้ร้อง ขุดสระเก็บน้ำชะไว ขุดสระเก็บน้ำชัยฤทธิ์ ขุดสระเก็บน้ำตรีณรงค์ ขุดสระเก็บน้ำราชสถิตย์ ขุดสระเก็บน้ำหลักฟ้า ขุดสระเก็บน้ำเทวราช ขุดสระเก็บน้ำไชยภูมิ ขุดสระเก็บน้ำไชโย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s