รับขุดสระเชียงราย

ขุดสระโคกหนองนาเชียงรายแบคโฮขุดบ่อน้ำเชียงรายขุดสระน้ำเชียงรายแบคโฮขุดสระเก็บน้ำเชียงรายถมดินสร้างบ้านเชียงรายขุดบ่อถมที่เชียงรายรับถมที่เชียงราย ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินเชียงราย
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำเชียงราย สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจเชียงรายขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในเชียงรายเชียงรายขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำเชียงราย จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินเชียงราย หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่เชียงราย ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกเชียงราย เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรเชียงรายขุดบ่อ ถมที่เชียงราย ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ เชียงราย

 ขุดสระเก็บน้ำดอยหลวงขุดสระเก็บน้ำปงน้อย ขุดสระเก็บน้ำหนองป่าก่อ ขุดสระเก็บน้ำโชคชัย  ขุดสระเก็บน้ำเวียงเชียงรุ้งขุดสระเก็บน้ำดงมหาวัน ขุดสระเก็บน้ำทุ่งก่อ ขุดสระเก็บน้ำป่าซาง  ขุดสระเก็บน้ำขุนตาลขุดสระเก็บน้ำต้า ขุดสระเก็บน้ำป่าตาล ขุดสระเก็บน้ำยางฮอม  ขุดสระเก็บน้ำป่าแดดขุดสระเก็บน้ำป่าแงะ ขุดสระเก็บน้ำป่าแดด ขุดสระเก็บน้ำศรีโพธิ์เงิน ขุดสระเก็บน้ำสันมะค่า ขุดสระเก็บน้ำโรงช้าง  ขุดสระเก็บน้ำพญาเม็งรายขุดสระเก็บน้ำตาดควัน ขุดสระเก็บน้ำเม็งราย ขุดสระเก็บน้ำแม่ต๋ำ ขุดสระเก็บน้ำแม่เปา ขุดสระเก็บน้ำไม้ยา  ขุดสระเก็บน้ำพานขุดสระเก็บน้ำดอยงาม ขุดสระเก็บน้ำทรายขาว ขุดสระเก็บน้ำทานตะวัน ขุดสระเก็บน้ำธารทอง ขุดสระเก็บน้ำป่าหุ่ง ขุดสระเก็บน้ำม่วงคำ ขุดสระเก็บน้ำสันกลาง ขุดสระเก็บน้ำสันติสุข ขุดสระเก็บน้ำสันมะเค็ด ขุดสระเก็บน้ำหัวง้ม ขุดสระเก็บน้ำเจริญเมือง ขุดสระเก็บน้ำเมืองพาน ขุดสระเก็บน้ำเวียงห้าว ขุดสระเก็บน้ำแม่อ้อ ขุดสระเก็บน้ำแม่เย็น  ขุดสระเก็บน้ำเชียงของขุดสระเก็บน้ำครึ่ง ขุดสระเก็บน้ำบุญเรือง ขุดสระเก็บน้ำริมโขง ขุดสระเก็บน้ำศรีดอนชัยขุดสระเก็บน้ำสถาน ขุดสระเก็บน้ำห้วยซ้อ ขุดสระเก็บน้ำเวียง  ขุดสระเก็บน้ำเชียงแสนขุดสระเก็บน้ำบ้านแซว ขุดสระเก็บน้ำป่าสัก ขุดสระเก็บน้ำศรีดอนมูล ขุดสระเก็บน้ำเวียง ขุดสระเก็บน้ำแม่เงิน ขุดสระเก็บน้ำโยนก  ขุดสระเก็บน้ำเทิงขุดสระเก็บน้ำงิ้ว ขุดสระเก็บน้ำตับเต่า ขุดสระเก็บน้ำปล้อง ขุดสระเก็บน้ำศรีดอนไชย ขุดสระเก็บน้ำสันทรายงาม ขุดสระเก็บน้ำหงาว ขุดสระเก็บน้ำหนองแรด ขุดสระเก็บน้ำเชียงเคี่ยน ขุดสระเก็บน้ำเวียง ขุดสระเก็บน้ำแม่ลอย  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำดอยลาน ขุดสระเก็บน้ำดอยฮาง ขุดสระเก็บน้ำท่าสาย ขุดสระเก็บน้ำท่าสุด ขุดสระเก็บน้ำนางแล ขุดสระเก็บน้ำบ้านดู่ ขุดสระเก็บน้ำป่าอ้อดอนชัย ขุดสระเก็บน้ำรอบเวียง ขุดสระเก็บน้ำริมกก ขุดสระเก็บน้ำสันทราย ขุดสระเก็บน้ำห้วยชมภู ขุดสระเก็บน้ำห้วยสัก ขุดสระเก็บน้ำเวียง ขุดสระเก็บน้ำแม่กรณ์ ขุดสระเก็บน้ำแม่ข้าวต้ม ขุดสระเก็บน้ำแม่ยาว  ขุดสระเก็บน้ำเวียงชัยขุดสระเก็บน้ำดอนศิลา ขุดสระเก็บน้ำผางาม ขุดสระเก็บน้ำเมืองชุม ขุดสระเก็บน้ำเวียงชัย ขุดสระเก็บน้ำเวียงเหนือ  ขุดสระเก็บน้ำเวียงป่าเป้าขุดสระเก็บน้ำบ้านโป่ง ขุดสระเก็บน้ำป่างิ้ว ขุดสระเก็บน้ำสันสลี ขุดสระเก็บน้ำเวียง ขุดสระเก็บน้ำเวียงกาหลง ขุดสระเก็บน้ำแม่เจดีย์ ขุดสระเก็บน้ำแม่เจดีย์ใหม่  ขุดสระเก็บน้ำเวียงแก่นขุดสระเก็บน้ำท่าข้าม ขุดสระเก็บน้ำปอ ขุดสระเก็บน้ำม่วงยาย ขุดสระเก็บน้ำหล่ายงาว  ขุดสระเก็บน้ำแม่จันขุดสระเก็บน้ำจอมสวรรค์ ขุดสระเก็บน้ำจันจว้า ขุดสระเก็บน้ำจันจว้าใต้ ขุดสระเก็บน้ำท่าข้าวเปลือก ขุดสระเก็บน้ำป่าซาง ขุดสระเก็บน้ำป่าตึง ขุดสระเก็บน้ำศรีค้ำ ขุดสระเก็บน้ำสันทราย ขุดสระเก็บน้ำแม่คำ ขุดสระเก็บน้ำแม่จัน ขุดสระเก็บน้ำแม่ไร่  ขุดสระเก็บน้ำแม่ฟ้าหลวงขุดสระเก็บน้ำเทอดไทย ขุดสระเก็บน้ำแม่ฟ้าหลวง ขุดสระเก็บน้ำแม่สลองนอก ขุดสระเก็บน้ำแม่สลองใน  ขุดสระเก็บน้ำแม่ลาวขุดสระเก็บน้ำจอมหมอกแก้ว ขุดสระเก็บน้ำดงมะดะ ขุดสระเก็บน้ำบัวสลี ขุดสระเก็บน้ำป่าก่อดำ ขุดสระเก็บน้ำโป่งแพร่  ขุดสระเก็บน้ำแม่สรวยขุดสระเก็บน้ำท่าก๊อ ขุดสระเก็บน้ำป่าแดด ขุดสระเก็บน้ำวาวี ขุดสระเก็บน้ำศรีถ้อย ขุดสระเก็บน้ำเจดีย์หลวง ขุดสระเก็บน้ำแม่พริก ขุดสระเก็บน้ำแม่สรวย  ขุดสระเก็บน้ำแม่สายขุดสระเก็บน้ำบ้านด้าย ขุดสระเก็บน้ำศรีเมืองชุม ขุดสระเก็บน้ำห้วยไคร้ ขุดสระเก็บน้ำเกาะช้าง ขุดสระเก็บน้ำเวียงพางคำ ขุดสระเก็บน้ำแม่สาย ขุดสระเก็บน้ำโป่งงาม ขุดสระเก็บน้ำโป่งผา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s