รับขุดสระเพชรบูรณ์

ขุดสระโคกหนองนาเพชรบูรณ์แบคโฮขุดบ่อน้ำเพชรบูรณ์ขุดสระน้ำเพชรบูรณ์แบคโฮขุดสระเก็บน้ำเพชรบูรณ์ถมดินสร้างบ้านเพชรบูรณ์ขุดบ่อถมที่เพชรบูรณ์รับถมที่เพชรบูรณ์ ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินเพชรบูรณ์
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำเพชรบูรณ์ สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจเพชรบูรณ์ขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำเพชรบูรณ์ จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินเพชรบูรณ์ หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่เพชรบูรณ์ ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกเพชรบูรณ์ เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรเพชรบูรณ์ขุดบ่อ ถมที่เพชรบูรณ์ ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ เพชรบูรณ์

 ขุดสระเก็บน้ำชนแดนขุดสระเก็บน้ำชนแดน ขุดสระเก็บน้ำซับพุทรา ขุดสระเก็บน้ำดงขุย ขุดสระเก็บน้ำตะกุดไร ขุดสระเก็บน้ำท่าข้าม ขุดสระเก็บน้ำบ้านกล้วย ขุดสระเก็บน้ำพุทธบาท ขุดสระเก็บน้ำลาดแค ขุดสระเก็บน้ำศาลาลาย  ขุดสระเก็บน้ำน้ำหนาวขุดสระเก็บน้ำน้ำหนาว ขุดสระเก็บน้ำวังกวาง ขุดสระเก็บน้ำหลักด่าน ขุดสระเก็บน้ำโคกมน  ขุดสระเก็บน้ำบึงสามพันขุดสระเก็บน้ำกันจุ ขุดสระเก็บน้ำซับสมอทอด ขุดสระเก็บน้ำซับไม้แดง ขุดสระเก็บน้ำบึงสามพัน ขุดสระเก็บน้ำพญาวัง ขุดสระเก็บน้ำวังพิกุล ขุดสระเก็บน้ำศรีมงคล ขุดสระเก็บน้ำสระแก้ว ขุดสระเก็บน้ำหนองแจง  ขุดสระเก็บน้ำวังโป่งขุดสระเก็บน้ำซับเปิบ ขุดสระเก็บน้ำท้ายดง ขุดสระเก็บน้ำวังศาล ขุดสระเก็บน้ำวังหิน ขุดสระเก็บน้ำวังโป่ง  ขุดสระเก็บน้ำวิเชียรบุรีขุดสระเก็บน้ำซับน้อย ขุดสระเก็บน้ำซับสมบูรณ์ ขุดสระเก็บน้ำท่าโรง ขุดสระเก็บน้ำน้ำร้อน ขุดสระเก็บน้ำบึงกระจับ ขุดสระเก็บน้ำบ่อรัง ขุดสระเก็บน้ำพุขาม ขุดสระเก็บน้ำพุเตย ขุดสระเก็บน้ำภูน้ำหยด ขุดสระเก็บน้ำยางสาว ขุดสระเก็บน้ำวังใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำสระประดู่ ขุดสระเก็บน้ำสามแยก ขุดสระเก็บน้ำโคกปรง  ขุดสระเก็บน้ำศรีเทพขุดสระเก็บน้ำคลองกระจัง ขุดสระเก็บน้ำนาสนุ่น ขุดสระเก็บน้ำประดู่งาม ขุดสระเก็บน้ำศรีเทพ ขุดสระเก็บน้ำสระกรวด ขุดสระเก็บน้ำหนองย่างทอย ขุดสระเก็บน้ำโคกสะอาด  ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ขุดสระเก็บน้ำกองทูล ขุดสระเก็บน้ำท่าด้วง ขุดสระเก็บน้ำท่าแดง ขุดสระเก็บน้ำนาเฉลียง ขุดสระเก็บน้ำบัววัฒนา ขุดสระเก็บน้ำบ่อไทย ขุดสระเก็บน้ำบ้านโภชน์ ขุดสระเก็บน้ำยางงาม ขุดสระเก็บน้ำวังท่าดี ขุดสระเก็บน้ำวังโบสถ์ ขุดสระเก็บน้ำหนองไผ่ ขุดสระเก็บน้ำห้วยโป่ง ขุดสระเก็บน้ำเพชรละคร  ขุดสระเก็บน้ำหล่มสักขุดสระเก็บน้ำช้างตะลูด ขุดสระเก็บน้ำตาลเดี่ยว ขุดสระเก็บน้ำท่าอิบุญ ขุดสระเก็บน้ำน้ำก้อ ขุดสระเก็บน้ำน้ำชุน ขุดสระเก็บน้ำน้ำเฮี้ย ขุดสระเก็บน้ำบุ่งคล้า ขุดสระเก็บน้ำบุ่งน้ำเต้า ขุดสระเก็บน้ำบ้านกลาง ขุดสระเก็บน้ำบ้านติ้ว ขุดสระเก็บน้ำบ้านหวาย ขุดสระเก็บน้ำบ้านโสก ขุดสระเก็บน้ำบ้านไร่ ขุดสระเก็บน้ำปากช่อง ขุดสระเก็บน้ำปากดุก ขุดสระเก็บน้ำฝายนาแซง ขุดสระเก็บน้ำลานบ่า ขุดสระเก็บน้ำวัดป่า ขุดสระเก็บน้ำสักหลง ขุดสระเก็บน้ำหนองสว่าง ขุดสระเก็บน้ำหนองไขว่ ขุดสระเก็บน้ำหล่มสัก ขุดสระเก็บน้ำห้วยไร่  ขุดสระเก็บน้ำหล่มเก่าขุดสระเก็บน้ำตาดกลอย ขุดสระเก็บน้ำนาซำ ขุดสระเก็บน้ำนาเกาะ ขุดสระเก็บน้ำนาแซง ขุดสระเก็บน้ำบ้านเนิน ขุดสระเก็บน้ำวังบาล ขุดสระเก็บน้ำศิลา ขุดสระเก็บน้ำหล่มเก่า ขุดสระเก็บน้ำหินฮาว  ขุดสระเก็บน้ำเขาค้อขุดสระเก็บน้ำทุ่งสมอ ขุดสระเก็บน้ำริมสีม่วง ขุดสระเก็บน้ำสะเดาะพง ขุดสระเก็บน้ำหนองแม่นา ขุดสระเก็บน้ำเขาค้อ ขุดสระเก็บน้ำเข็กน้อย ขุดสระเก็บน้ำแคมป์สน  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำชอนไพร ขุดสระเก็บน้ำดงมูลเหล็ก ขุดสระเก็บน้ำตะเบาะ ขุดสระเก็บน้ำท่าพล ขุดสระเก็บน้ำนางั่ว ขุดสระเก็บน้ำนาป่า ขุดสระเก็บน้ำนายม ขุดสระเก็บน้ำน้ำร้อน ขุดสระเก็บน้ำบ้านโคก ขุดสระเก็บน้ำบ้านโตก ขุดสระเก็บน้ำป่าเลา ขุดสระเก็บน้ำระวิง ขุดสระเก็บน้ำวังชมภู ขุดสระเก็บน้ำสะเดียง ขุดสระเก็บน้ำห้วยสะแก ขุดสระเก็บน้ำห้วยใหญ่ ขุดสระเก็บน้ำในเมือง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s