รับขุดสระแม่ฮ่องสอน

ขุดสระโคกหนองนาแม่ฮ่องสอนแบคโฮขุดบ่อน้ำแม่ฮ่องสอนขุดสระน้ำแม่ฮ่องสอนแบคโฮขุดสระเก็บน้ำแม่ฮ่องสอนถมดินสร้างบ้านแม่ฮ่องสอนขุดบ่อถมที่แม่ฮ่องสอนรับถมที่แม่ฮ่องสอน ราคาถูก ถมลูกรัง ดินดาน หินคลุกรับการเคลื่อนย้ายดินแม่ฮ่องสอน
                                  ติดต่อสอบถาม     

แบคโฮขุดสระเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน สร้างฝันในจินตนาการสำหรับผืนนาของคุณ ในราคาที่จับต้องได้  เราพร้อมให้คำปรึกษาและคำนวนราคา ยังไม่พร้อมจ้างไม่เป็นไรครับ เพราะเรารู้ดีว่า คุณต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อปรึกษาครอบครัวในการตัดสินใจแม่ฮ่องสอนขุดสระน้ำแบบธรรมดารูปทรงสี่เหลี่ยม ราคาถูกที่สุดในแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนขุดสระขั้นบันไดมีตะพัก หรือ สระฟรีฟอร์มรูปทรงอิสระ ราคาสูงกว่าเล็กน้อยครับงานขุดสระเก็บน้ำแม่ฮ่องสอน จะต้องมีที่ให้เราวางดินปากบ่อครับทั้ง 4 ด้าน หลังจากขุดเสร็จแล้ว เราจะนำรถขุดขึ้นมาตกแต่งเป็นคันคูให้สวยงามรับการเคลื่อนย้ายดิน ไปถมทำโคกหรือในสร้างบ้านในนาแปลงเดียวกัน เราคิดค่ารถบรรทุกและปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

บริการรับเหมา ถมที่ดินแม่ฮ่องสอน หรือ จะขุดสระไว้เก็บน้ำฝนรับเหมาถมที่แม่ฮ่องสอน ปรับพื้นที่ ขุดคลอง ขุดสระรับเหมางานขุดลอกแม่ฮ่องสอน เพื่องานขุดลอก คู คลองบึง ขุดบ่อเลี้ยงปลาสระน้ำ วางท่่อระบายน้ำคอนกรีตขุดบ่อน้ำสำหรับทำเกษตรแม่ฮ่องสอนขุดบ่อ ถมที่แม่ฮ่องสอน ให้เช่ารถแมคโคร ขนย้ายเครื่องจักร ขุดออกแบบโมเดลโคกหนองนา

โคก-หนอง-นา โมเดล คือ การจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา โมเดล เป็นการที่ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้มันสำเร็จเร็วขึ้น อย่างเป็นระบบโคก-หนอง-นา โมเดล ซึ่งเป็นแนวทางทำเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. โคก: พื้นที่สูง– ดินที่ขุดทำหนองน้ำนั้นให้นำมาทำโคก บนโคกปลูก “ป่า 3อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ตามแนวทางพระราชดำริ– ปลูกพืช ผัก สวนครัว เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำให้พออยู่ พอกิน พอใช้ พอร่มเย็น เป็นเศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน ก่อนเข้าสู่ขั้นก้าวหน้า คือ ทำบุญ ทำทาน เก็บรักษา ค้าขาย และเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย– ปลูกที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ และภูมิอากาศ
2. หนอง: หนองน้ำหรือแหล่งน้ำ– ขุดหนองเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งหรือจำเป็น และเป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม (หลุมขนมครก)– ขุด “คลองไส้ไก่” หรือคลองระบายน้ำรอบพื้นที่ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพื้นที่เพื่อให้น้ำกระจายเต็มพื้นที่เพิ่มความชุ่มชื้น ลดพลังงานในการรดน้ำต้นไม้– ทำ ฝายทดน้ำ เพื่อเก็บน้ำเข้าไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อพื้นที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ำ น้ำจะหลากลงมายังหนองน้ำ และคลองไส้ไก่ ให้ทำฝายทดน้ำเก็บไว้ใช้ยามหน้าแล้ง– พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ ทั้งการขุดลอก หนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง และเพิ่มการระบายน้ำยามน้ำหลาก
3. นา:– พื้นที่นานั้นให้ปลูกข้าวอินทรีย์พื้นบ้าน โดยเริ่มจากการฟื้นฟูดิน ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ยั่งยืน คืนชีวิตเล็กๆ หรือจุลินทรีย์กลับคืนแผ่นดินใช้การควบคุมปริมาณน้ำในนาเพื่อคุมหญ้า ทำให้ปลอดสารเคมีได้ ปลอดภัยทั้งคนปลูก คนกิน– ยกคันนาให้มีความสูงและกว้าง เพื่อใช้เป็นที่รับน้ำยามน้ำท่วม ปลูกพืชอาหารตามคันนา

ขุดสระเก็บน้ำ แม่ฮ่องสอน

 ขุดสระเก็บน้ำขุนยวมขุดสระเก็บน้ำขุนยวม ขุดสระเก็บน้ำเมืองปอน ขุดสระเก็บน้ำแม่กิ๊ ขุดสระเก็บน้ำแม่ยวมน้อย ขุดสระเก็บน้ำแม่อูคอ ขุดสระเก็บน้ำแม่เงา  ขุดสระเก็บน้ำปางมะผ้าขุดสระเก็บน้ำถ้ำลอด ขุดสระเก็บน้ำนาปู่ป้อม ขุดสระเก็บน้ำปางมะผ้า ขุดสระเก็บน้ำสบป่อง  ขุดสระเก็บน้ำปายขุดสระเก็บน้ำทุ่งยาว ขุดสระเก็บน้ำเมืองแปง ขุดสระเก็บน้ำเวียงเหนือ ขุดสระเก็บน้ำเวียงใต้ ขุดสระเก็บน้ำแม่นาเติง ขุดสระเก็บน้ำแม่ฮี้ ขุดสระเก็บน้ำโป่งสา  ขุดสระเก็บน้ำสบเมยขุดสระเก็บน้ำกองก๋อย ขุดสระเก็บน้ำป่าโปง ขุดสระเก็บน้ำสบเมย ขุดสระเก็บน้ำแม่คะตวน ขุดสระเก็บน้ำแม่สวด ขุดสระเก็บน้ำแม่สามแลบ  ขุดสระเก็บน้ำเมืองขุดสระเก็บน้ำจองคำ ขุดสระเก็บน้ำปางหมู ขุดสระเก็บน้ำผาบ่อง ขุดสระเก็บน้ำหมอกจำแป่ ขุดสระเก็บน้ำห้วยปูลิง ขุดสระเก็บน้ำห้วยผา ขุดสระเก็บน้ำห้วยโป่ง  ขุดสระเก็บน้ำแม่ลาน้อยขุดสระเก็บน้ำขุนแม่ลาน้อย ขุดสระเก็บน้ำท่าผาปุ้ม ขุดสระเก็บน้ำสันติคีรี ขุดสระเก็บน้ำห้วยห้อม ขุดสระเก็บน้ำแม่นาจาง ขุดสระเก็บน้ำแม่ลาน้อย ขุดสระเก็บน้ำแม่ลาหลวง ขุดสระเก็บน้ำแม่โถ  ขุดสระเก็บน้ำแม่สะเรียงขุดสระเก็บน้ำบ้านกาศ ขุดสระเก็บน้ำป่าแป๋ ขุดสระเก็บน้ำเสาหิน ขุดสระเก็บน้ำแม่คง ขุดสระเก็บน้ำแม่ยวม ขุดสระเก็บน้ำแม่สะเรียง ขุดสระเก็บน้ำแม่เหาะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s