แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาล

b41a22 – นักวิชาการพัสดุ  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การประมวลผลข้อมูล
12 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
13 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
15 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
17 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s