แนวข้อสอบนักโภชนาการ โรงพยาบาล

b41a16 – นักโภชนาการ  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
8 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
9 การบริหารแผนงาน โครงการ
10 ความรู้ในการเขียนโครงการ
11 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
12 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์
13 การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
14 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
16 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
17 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s