แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาล


b41a30 – นายช่างไฟฟ้า  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
8 ความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบไฟฟ้า
9 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
10 ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
13 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า (เฉลยละเอียด)
14 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 1
15 แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ชุด 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s