แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช โรงพยาบาล

b41a9 – เจ้าพนักงานสาธารณสุข ด้านอายุรเวช  โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
8 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
9 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
10 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
11 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
12 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 1
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 2
14 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป ชุด 3
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<
 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s