แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.

b48a7 – บรรณารักษ์  สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด
14 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดและบรรณารักษ์
15 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ (อัตนัย)
16 แนวข้อสอบวิชาบรรณารักษ์ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด )


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s