แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทย

ฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย
2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบภาษษต่างประะเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
6 พรบ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502
7 สรุปการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
8 พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติการทางปกครอง พ.ศ. 2539
9 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
10 แนวข้อสอบกฏหมายลักษณธพยาน
11 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
12 แนวข้อสอบพิจารณาความแพ่ง
13 การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานไปรษณีย์ไทย
MP3 – P044 -ข้อสอบวิชาการภาษาอังกฤษ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดเลย
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดตาก
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดตราด
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบฝ่ายกฎหมาย ไปรษณีย์ไทยจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s