แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทย

แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร  ไปรษณีย์ไทย

1 ความรู้เกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย
2 แนวข้อสอบบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
3 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
4 แนวข้อสอบภาษษต่างประะเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
6 ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านการสื่อสารด้านเครือข่าย
7 แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
8 การสื่อสารภายในองค์กร
9 ระบบการสื่อสารข้อมูล
10 สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
11 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร
12 แนวข้อสอบระบบการสื่อสารข้อมูล
13การเตรียมตัวสอบภาค ค. และสอบสัมภาษณ์เข้าทำงานไปรษณีย์ไทย
MP3 – P044 -ข้อสอบวิชาการภาษาอังกฤษ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดเลย
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดตาก
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดตราด
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบฝ่ายสื่อสารองค์กร ไปรษณีย์ไทยจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s