แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 ความรู้เกี่ยวกับผังเมืองและการวางผังเมือง
3 การผังเมืองของประเทศไทย
4 ความรู้ด้านผังเมือง การพัฒนาผังเมือง ระบบจัดทำผังเมือง
5 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการวางผังเมือง
11 แนวข้อสอบเก่ากรมโยธาและผังเมือง
12 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานนิติกร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s