แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
7 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
8 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
14 แนวข้อสอบพนักงานธุรการ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s