แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัด

b2a2 – นักวิชาการที่ดิน  สำนักงานที่ดินจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
3 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ
4 หลักการอ่าน แปลตีความภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่
5 ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS
6 การคำนวณโครงข่ายและวงรอบ
7 การฉายภาพแผนที่และระบบพิกัด UTM
8 มาตรฐานการรังวัดภาคพื้นดิน
9 การสำรวจวงรอบ
10 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินตามประมวลกฏหมายที่ดิน
11 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
12 พระราชบัญญัติช่างรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535
13 แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
14 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
15 สอบข้อเขียนวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s