แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
2 นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร
3 สรุปนโยบายเกษตรของรัฐบาล เกษตรกรเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพเกษตร+ถามตอบ?
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
10 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
11 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
12 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
13 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
14 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
15 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s