แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
6 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 และที่แก้ไข
8 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
11 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
12 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
13 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
14 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s