แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมวิชาการเกษตร
2 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
3 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
7 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
8 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
12 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
13 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
14 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s