แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายใน

แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายใน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการค้าภายใน
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และกฎหมายเกี่ยวข้อง
3 พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
7 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
8 รวบรวมคำศัพท์อังกฤษ ด้านเศรษฐกิจ และการค้าต่างประเทศ
9 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ด้านเศรษฐกิจ
10 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าและกฏหมายควรรู้
11 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการค้าต่างประเทศ
12 แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ (อัตนัย)
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายใน


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการพาณิชย์ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s