แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่ง

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่ง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
2 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
4 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
10 หลักการบัญชีเบื้องต้น
11 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
12 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
13 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
14 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
16 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s