แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทาง

แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 ประเภทของทางหลวง
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
10 การบริหารงานก่อสร้าง
11 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก RC Design
12 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
13 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 1
14 แนวข้อสอบนายช่างโยธา ชุดที่ 2
15 ข้อสอบเก่าช่างโยธา
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s