แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 สรุปข้อสอบ พรบ.สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
6 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
7 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช.)
8 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
9 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
11 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2547
12 พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
13 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
14 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s