แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่ง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่ง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบก
2 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 p11
3 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
4 แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม 80
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
8 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
9 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 123
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
13 ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
14 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
15 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
16 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
17 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s