แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทาง


แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  แขวงการทาง

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 ความรู้ด้านการวางแผนพัฒนาทางหลวง
3 ประเภทของทางหลวง
4 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
9 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
10 ถาม – ตอบ ความหมายของการบริหาร
11 แนวข้อสอบการบริหารงานทั่วไป
12 แนวข้อสอบการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
13 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
14 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
15 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 1
16 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชุด 2


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป แขวงการทางจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการจัดหาที่ดิน แขวงการทางจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s