แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.

1 ความรู้เกี่ยวกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
3 แนวข้อสอบความสาสารถด้านการใช้ภาษา
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี (วิเคราะห์งบดุล)
9 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
11 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
12 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
13 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
14 แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – หลักการบัญชีเบื้องต้น


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บัญชี สำนักงาน อ.ต.ก.จังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s