แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
7 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
13 ถาม – ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป?
14 ถาม – ตอบ วิชาเวชกรรมไทย
15 แนวคิดเกี่ยวกับยาและหลักทั่วไปในการใช้ยา
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานประจำห้องยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s