แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การประมวลผลข้อมูล
12 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
13 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
15 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
17 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s