แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม *สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
11 ความรู้ทั่วไปทางเภสัชวิทยา
12 แนวคิดเกี่ยวกับยาและหลักทั่วไปในการใช้ยา
13 ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสภาเภสัชกรรม
14 ถาม – ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป?
15 แนวข้อสอบเภสัชกร
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s