แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทย (ถาม ตอบ)
9 ประวัติศาสตร์การพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในประเทศไทย
10 ถาม – ตอบ วิชาเวชกรรมไทย
11 ถาม -ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
12 แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s