แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย 2483 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการจัดทำและบริหารสัญญา
12 แนวข้อสอบกฎหมายมหาชน
13 แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
14 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
15 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
16 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
17 แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในลักษณะว่าด้วยพยานหลักฐาน


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s