แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
10 การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
11 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
12 แนวข้อสอบเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
13 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
16 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานบริการเอกสารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s