แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
7 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 สมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน
13 ถาม – ตอบ เรื่องเวชภัณฑ์ทั่วไป?
14 ถาม – ตอบ วิชาเวชกรรมไทย
15 ถาม -ตอบ ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทย
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานห้องยาสมุนไพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s