แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข

แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
8 การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
9 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่องการพยาบาล
10 การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
11 ถาม-ตอบ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
12 ถาม-ตอบ การช่วยฟื้นคืนชีพ
13 ถาม-ตอบ ระบบแพทย์ฉุกเฉิน?
14 แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
15 แนวข้อสอบเรื่อง การพยาบาลอนามัยชุมชน
16 แนวข้อสอบวิชาการพยาบาล
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพยาบาลวิชาชีพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s