แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล

b41a10- นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภายวิภาคและสรีรวิทยา (Repaired)
10 ความรู้เรื่องกายภาพบำบัด (ถาม – ตอบ)
11 สรีระของการออกกำลังกาย
12 จิตวิทยาการออกกำลังกาย
13 กายวิภาคและสรีรวิทยาระบบประสาท
14 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาวะ (Exercise for Health)
15 แนวข้อสอบกายวิภาคและสรีรวิทยา
16 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
17 แนวข้อสอบความรู้เรื่องกายภาพบำบัด
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P043 – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s