แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล

b41a13 – นักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 การบริหารจัดการองค์กร
8 การบริหารทรัพยากรบุคคล
9 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
10 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
11 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
12 ถาม – ตอบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
13 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
14 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s