แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล

b41a21 – นักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
8 การตรวจสอบภายในภาคราชการ
9 ถาม – ตอบ ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน?
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
11 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
12 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
13 แนวข้อสอบเรื่องการตรวจสอบภายใน
14 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s