แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล

b41a23 – นักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
10 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
11 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
12 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา และการบริการการศึกษา
13 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
14 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s