แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล

b41a24 – นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การประมวลผลข้อมูล
12 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
13 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
15 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
17 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s