แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล

b41a20 – นักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 หลักการบัญชีเบื้องต้น
8 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
10 แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
12 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
14 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
15 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาล จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s