แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล

b41a26 – นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
10 ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา
11 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล-ถ่ายภาพ-บันทึกเสียง
12 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
13 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
14 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
16 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาล จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s