แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล

b41a3 – เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
13 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P051 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s