แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล

b41a7 – เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การเก็บรวบรวมข้อมูล
11 การประมวลผลข้อมูล
12 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
13 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบโปรแกรม SPSS
15 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
16 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
17 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
18 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
19 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาล จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s