แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล

b41a8 – เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
11 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
13 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 ถาม – ตอบ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
16 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
17 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude


>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆของประเทศ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 

>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

                                    สั่งซื้อแนวข้อสอบ

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s